Terensko delo predstavlja možnost širjenja mreže stikov z uporabniki drog in zagotavlja njihovo vključevanje v program na različnih lokacijah. S posebej prirejenim vozilom tako tedensko prihajamo v Podravje, Pomurje in na Koroško. Osnovni princip programa je v tem, da z uporabniki vzpostavimo stik na terenu, pomoč (svetovanje, motiviranje in informiranje) se začne takoj ter tudi oblikovanje podlage za kontinuirano sodelovanje. 

Naš program je brezplačen, brez vstopnih pogojev, namenjen tistim odvisnikom prepovedanih drog, ki niso, ne želijo ali ne morejo zadostiti pogojem visokopražnih programov. Vsem uporabnikom je zagotovljena anonimnost in diskretnost. 

Terensko delo se izvaja s prirejenim vozilom na področju SV Slovenije. Izvajanje programa pomeni širitev mreže stikov »s skrito skupino« uporabnikov drog. Terenski delavci nudijo predvsem informiranje in svetovanje v zvezi s tveganim vedenjem, varnim injiciranjem, informacije o ustreznih ustanovah in drugih programih pomoči. Opravljajo osebna svetovanja, razdeljujejo medicinski material, poskušajo motivirati uživalce drog k pozitivnim spremembam njihovega življenja in vedenja. V terensko delo so vključeni tudi uporabniki drog, ki najbolje poznajo sceno, potrebe uživalcev drog.... Izvaja se v parih na že vnaprej določenih lokacijah v večjih in manjših mestih Podravske, Koroške in Prekmurske regije.

 

CILJ

Glavni cilj našega programa je, da uporabnike, ki še ne morejo ali ne želijo prenehati z uživanjem drog, vzpodbujamo k manj tveganim vedenjem, hkrati pa jih podpiramo pri vsaki pozitivni spremembi v življenju. 

 

V posebej prirejenem vozilu uporabnikom nudimo:

  • brezplačen sterilen material za varnejše injiciranje (igle, brizge, žličke s filtri, gaze, povoji, elastični trakovi, alkoholni robčki, askorbinska kislina, ...)
  • kontejnerje za vračanje rabljenih igel ter možnost vračila rabljenih igel v poseben zabojnik
  • kondome
  • vodič o varnejšem injiciranju
  • informacije in svetovanje v zvezi s tveganim vedenjem, zmanjševanjem škode zaradi uživanja drog, glede testiranja za hepatitis, HIV, vključevanja v metadonski program, detoksikacijo, komune in druge oblike zdravljenja
  • praktično pomoč (pomoč pri urejanju dokumentov, zdravstvenega zavarovanja, stanovanjskih težavah, pisanju različnih prošenj, vlog in pritožb, spremljanje in zagovorništvo v različnih službah, informiranje glede zakonskih pravic, opravljanje družbeno koristnega dela, ...)
  • spodbudo in podporo

 

Z izvajanjem našega programa prispevamo k zmanjševanju socialne izključenosti uporabnikov, z informiranjem in svetovanjem preprečujemo pojav nekaterih problemov, povezanih s procesi marginalizacije in stigmatizacije. Naša naloga je tudi vzpodbujanje vrstniške (peer) edukacije, kar prispeva tudi k bolj aktivnemu vključevanju uporabnikov v prevzemanju konstruktivnejših socialnih vlog.

 

Urnik terenskega dela

 

 Ponedeljek

 7:00 - 08:30

 10:30 - 13:00

Murska Sobota

Murska Sobota

     

 Torek

 14:00 - 15:00

 15:30 - 16:30

 17:30 - 18:30

Ravne na Koroškem

Prevalje

Dravograd

     

 Sreda

 7:00 - 08:30

 11:00 - 13:00

Maribor

Ptuj z okolico

     

 Četrtek

 7:30 - 9:00

 10:00 - 13:30

Po dogovoru

Lendava z okolico

     

 Petek

 7:00 - 8:30

 10:30 - 13:00

Murska Sobota

Murska Sobota

     

 

Po predhodnem dogovoru so možni tudi drugi obiski krajev na področju severovzhodne Slovenije.

 

TELEFON: 031-804-864

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.